Denne fromme mannen kan snart bli å finne på Second Life.

Annonse


Blir Gud virtuell?

Sverige setter opp ambassade, NRK oppretter distriktskontor og nesten alle som kan krype og gå av storkapitalister har en filaial der – i den virtuelle verdenen Second Life.

Det er derfor kanskje ikke så overrskende at også religiøse organisasjoner nå begynner å kjenne sin besøkelsestid.

– Umulig å lukke øynene

I det katolske tidsskriftet La Civilta Cattolica tar den jesutiitiske akademikeren Antonio Spadaro til orde for at den katolske kirken skal anse second Life som en ny misjonsmark.

– Det er ikke mulig for oss å lukke øynene for dette fenomenet, ei heller forhaste oss med å dømme det. I stedet er det viktig å forstå det. Og den beste måten å forstå det på er å gå inn i det, skriver Spadaro.

Kilde: Reuters.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse