Annonse


Svenske- PC til 860 kroner

Den svenske PCen Medison Celebrity (må ikke forveksles med det langt mer kjente merket Medion) skal produseres i Brasil, der lønningene er lave. Opprinnelig skulle maskinen ha kostet 3000 svenske kroner, men nå har den sunket til 1000 svenske – om lag 860 norske.

Med frakt og moms kommer maskinen etter alt å dømme på 1130 kroner for en nordmann.

Konkurrerer med u-lands PC

Årsaken er i følge Medison-sjefen Robert Klanjac at man nå har endret strategi og satser på den aller billigste enden av markedet framfor segmentet like under midtskiktet på 5-6000.

Medison konkurrerer med denne modellen med den såkalte u-lands PCen til IT-guruen Nicholas Negroponte. men denne ligger nå på 175 dollar – om lag 1012 norske kroner. Målet er imidlertid å få den ned i 100 dollar – 579 norske kroner etter dagens kurs.

Annonse


Indiske myndigheter snakker imidlertid om å produsere en PC til 60 kroner stykket, så bunnen er ennå ikke nådd.

Tror på stort salg

Maskinen har bare 256 MB RAM og 40GB harddisk. Det sier seg selv at en slik PC ikke kan kjøre Windows Vista på noen fornuftig måte. Det er derfor Linux som er operativsystemet.

Maskinen vil selges gjennom Medisons egen nettbutikk. Selskapet forventer et salg på 20 000 PCer i måneden når salget kommer i gang.

Mange har imidlertid sådd tvil om det svenske selskapet, som forumdeltakere på blant annet Slashdot har kalt et rent svindelforetak.

Kilde:
Computersweden.se

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse