Svenske fildelere kan gå hardere tider i møte.

Annonse


Tilstå fildeling på e-post

Platebransjeorganisasjonen RIAA (Recording Industries Association of America) har siden februar i år sendt ut til sammen 2 423 brev til ameirkanske fildeler.

Kriminaliserer mottakeren

I disse brevene får mottakeren tilbud om å inngå et forlik og betale noen tusenlapper for å unngå videre rettslige skritt.

Nå har RIAA vridd om skruen et hakk til. Denne gangen har de sendt ut 408 brev til studenter ved 23 læreinstitusjoner. Disse brevene er formulert som rene tilståelser. Slik det juridiske språket i brevet er, bidrar det i følge jus-eksperter til å kriminalisere den som skriver under.

I strid med rettsprinsipp

I følge amerikansk (og norsk) lov kan man som mistenkt nekte å gi fra seg opplysninger som kan brukes mot en i en rettssak. I følge to jussprofessorer ved Hed-universitetet bryter RIAAs brev med dette prinsippet.

Annonse


Platebransjen vil imildertid heller fokusere på fordelene ved å avstå fra fildeling.

Fordel å være lovlig…?

– Med så mange enkle, lette og billige måter å nyte musikk lovlig på – hvorfor ta risken på å gjøre det ulovlig? spør RIAA-advokaten Steven Marks.

Ironisk nok sier fildelerne at nettopp utvalg, lydkvalitet og pris er argumenter for å laste ned ulovlig.

Kilder:
BetaNews.com
recordingindustryvspeople.blogspot.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse