Annonse


Politiskole i Second Life

Næringslivet har for lengst flyttet inn i Second Lifes virtuelle verden. Nå følger politietaten i Vancouver etter. I sin jakt på IT-kyndige rekrutter har etaten opprettet eget kontor i nettverdenen.

Fremtidens arenaer
Ifølge Kevin McQuiggin, lederen ved datakrimenheten i Vancouver Police Departement, vil kriminalitet følge etter når nye arenaer åpnes. Det er derfor viktig for fremtidens politistyrker å være forberedt og å kunne bruke disse nye arenaene.

Nye problemstillinger
I første omgang er målet med tiltaket å få inn IT-kyndige rekrutter, men også flere andre spørsmål vil bli gjort aktuelle. Ansvarsfordelingen i virkelighetens verden er i stor grad basert på geografiske skillelinjer. McQuiggin regner med at den virtuelle politistyrken vil motta henvendelser om det som foregår i Second Life. Uten geografiske skillelinjer blir det vanskelig å plassere både gjerningsmann, offer, åsted og ansvar.

Universitetene var først ute
Idéen om rekruttering gjennom Second Life har politietaten stjålet fra Great Northern Way Campus. En sammenslutning av universiteter som har etablert seg i Second Life.

Annonse


Dersom du besøker Vancouver Police Departement i Second Life risikerer du å få med deg en gavepakke bestående av en t-skjorte, en kopp og en virtuell smultring. VPD har fått hjelp fra Great Northern Way til å utforme både gavepakkene og uniformene til de virtuelle konstablene.

Kilder:
Gamepolitics.com
Canada.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse