Annonse


Google oppgraderer Office-konkurrent

Google oppgraderer nå sine Office-konkurrenter Docs & Spreadsheets (dokumenter og regneark). Nå ligner de enda mer på konkurrentene Word og Excel.

Også på norsk

Hittil har man navigert i Google-dokumentene sine ved hjelp av tags, som i Gmail. Nå innfører Google et mappesystem som ligner det i Windows. Man kan til og med overføre innhold fra en mappe til en annen ved hjelp av «dra og klikk».

Google bedrer også muligheten for å søke i egne dokumenter, samtidig som de gir grensesnittet en ansiktsløftning.

I forrige uke annonserte Google at Docs & Spreadsheets nå også er tilgjengelig i norsk språkdrakt. Dette finner du på docs.google.com.

Annonse


Kilde:

The Register

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse