Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Spam er et problem også i Norge. Men så langt har få norske spammere fått svi.

5 år fengsel for spamming

Hong Kong tar hardt i når de skal straffe spammere.

Bøter og fengselstraff er ikke noe nytt, men Hong Kong drar det en smule langt denne gangen. Med bøter på opptil 850 000 norske kroner og fengselstraff på 5 år viser Hong Kong virkelig hva de mener om spamming.

Spamming i alle former

Det nye lovverket vil holde følge med reklame som foregår gjennom det meste av elektroniske kanaler: Fax, e-post og tekstmeldinger er bare noen av eksemplene.

Lovverket gjelder for de som sender reklame eller lignende ved sende mail til en haug av mulige mottakere, eller ved å søke igjennom mailadresser lagt ut på nettet.

Kan økes til 10 år fengsel

I tillegg vil lovverket gi rom for enda strengere straffer hvis det skulle vise seg at spammerne har hacket seg inn på en PC for å spre reklame. Da blir det snakk om en fengselstraff på opp til 10 år.

Det nye lovverket vil bli innført i to deler, hvor den første vil bli satt i gang på fredag.

Kilde:
Yahoo News

Stikkord: spam