Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Et såkalt Tesla-tårn i den fiktive republikken Ladonia. Snart kan det bli virkelighet. (Ill.: ladonia.net)

Trådløs strøm kommer

Vi har trådløse telefoner, PCer og nettverk. Men når skal vi bli kvitt stikkontakten?

Med oppladbare batterier er det mye som allerede fungerer uavhengig av nettledning og stikkontakt. Men med disse batteriene må man før eller seinere (helst før) oppsøke en stikkontakt. I beste fall snakker vi om noen dagers bruk, og da dreier det seg om apparater som bruker beskjedent med strøm.

Som kringkasting

I 1830 oppdaget Michael Faraday at endringer i et magnetisk felt kan gi strøm i en kabel i umiddelbar nærhet.

Denne oppdagelsen er i dag grunnpensum i fysikk. Prinsippet ble patentert i 1890-åra av ingeniøren Nikola Tesla, men har siden stort sett blitt brukt innen radioteknologi.

I dag skjønner forskerne at mange av prinsippene ved kringkasting av lyd og bilde også kan brukes for å distribuere energi. De vet bare ikke hvordan det skal kunne løses rent praktisk i større skala.

Sender og mottaker

Et stort, multinasjonalt selskap som Philips vil mot slutten av året begynne å selge juletrelys som henter strømmen fra stikkontakten – helt uten ledninger. Teknologien er utviklet av California-firmaet Powercast.

En strømsender plasseres i stikkontakten, og en tilsvarende mottaker på juletreet. Og vips! så har man lys så lenge man ønsker. Systemet skiller ut partikler i luften som ikke har blitt oppløst på naturlig vis, og omdanner disse til elektrisitet.

En annen teknikk som er i startgropa baserer seg på elektromagnetisk gjenlyd (resonans). Når to gjenstander samsvarer i frekvens, kan de overføre energi mellom hverandre. Dette er en teknologi som MIT (Massachusetts Institute of Technology) utenfor Boston i USA holder på å utvikle. Men den er nok et godt stykke lenger fra kommersiell utnyttelse enn juletrelysene til Philips.

Mye lenger har man kommet med såkalt induktiv kobling. Denne teknologien ser man allerede i flere produkter, selv om den ikke er utnyttet fullt ut. Det finnes vannkokere og komfyrer som arbeider etter dette prinsippet, og til og med en induksjonsmatte som kan lade iPoder, mobiltelefoner og andre bærbare enheter på ett brett.

Korte avstander og lite strøm

Induksjonsteknologien er mer kontaktløs enn trådløs. For apparatet må stå ekstremt nær strømkil-den. Men man unngår altså kabler og kontakter.

Felles for de trådløse teknologiene er at de har kort rekkevidde og/eller kan overføre bare begrenset spenning. Dermed er det nok ennå et stykke igjen til vi får se stasjonære PCer og hjemmekinoanlegg uten ledninger.

På den annen side gjøres det stadig framskritt i energiøkonomisering, drevet av hensynet til miljø-vern og kostnader for kundene. Så helt urealistisk er det ikke…

Stikkord: Maskinvare