009-spam

Annonse


Mer spam enn vanlig e-post i 2007

I 2007 advarer forskerne at vi kan vente oss mer spam enn vanlig e-post – kommunikasjon fra person til person.

Forskere ved IDC påpeker at e-postbrukere i stadig større grad bruker lynmeldingsklienter som Live Messenger eller IP-telefoniløsninger som Skype for sin person til person-kommunikasjon.

Kjente selskaper bidrar

I 2007 venter forskerne at det vil bli sendt ca. 40 milliarder spam-mail. Det er mellom seks og syv e-poster for hvert menneske på jorden. Dette i seg selv vil ikke overgå vanlig e-post, men i tillegg kommer de 97 milliarder e-postene som genereres av masseutsendelser fra firmaer og organisasjoner.

I takt med at spammerne blir flere, blir heldigvis spamfilterne bedre. IDC-forskerne anbefaler likevel bedrifter å se på løsninger som lynmeldinger og VOIP for effektiv internkommunikasjon.

Kilde:
Ars Technica

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse