Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Utvalg mot e-valg

Stemmegivning fra PC eller mobiltelefon kan bli framtidens metode i forbindelse med Stortingsvalget. Men Aardal-utvalget sier nei.

En arbeidsgruppe under ledelse av Bernt Aardal overleverte onsdag en rapport til Kommunal- og regionaldepartementet der det går fram at gruppa mener elektronisk stemmegivning utenfor valglokalet kommer i strid med prinsippet om å gi alle velgere rett til hemmelig stemmegivning.

– Det viktigste argumentet mot elektronisk stemmegivning er nettopp dette grunnleggende prinsippet, sier utvalgets leder Bernt Aardal til NTB.

I arbeidet med en skisse til fornyelse har arbeidsgruppa gått inn for at valg fortsatt skal gjennomføres i to faser, med en periode for forhåndsstemmegivning og et valgting. Elektronisk stemmegivning utenfor valglokalet er bare aktuelt i perioden for forhåndsstemmegivning, mener utvalget.

Todelt budskap

– Det er i grunnen et todelt budskap vi kommer med. Ett som gir teknologipessimistene rett og et annet som gir teknologioptimistene rett, sier Aardal med et smil på lur.

For Aardal som jobber ved Institutt for samfunnsforskning, har det i dette arbeidet vært viktig å klargjøre for- og motargumenter i forhold til den kontroversielle debatten rundt elektronisk stemmegivning.

– Vi må huske på at det ikke bare er teknikken som skal fungere. Folk må også ha tillit til hele apparatet som skal styre et valg, sier han.

Kjøp og salg

Utvalget er kommet til at elektronisk stemmegivning heller ikke vil gi økonomiske besparelser på kort sikt, at det kan åpne for kjøp og salg av stemmer og at høytideligheten ved valget blir helt eller delvis borte.

I rapporten blir det understreket at det også er klare argumenter for elektronisk stemmegivning. Det vil blant annet føre til at velgerne kan utøve sine demokratiske rettigheter enklere og mindre kostnadskrevende. Dessuten vil det gi unge, funksjonshemmede og folk i distriktene bedre muligheter til å stemme.

Konklusjonen til arbeidsgruppen er derimot entydig: «Den vil ikke vil anbefale elektronisk stemmegivning i ukontrollerte omgivelser (utenfor valglokalet) i fullskala nå».

Stikkord: internett, Mobil