Hopp til navigasjon Hopp til innhold

PT vil ha flere mobilnett

Post- og Teletilsynet (PT) utpekte mandag Telenor som en tilbyder med sterk markedsstilling i markedet for mobilkommunikasjonsnett.

Telenor blir forpliktet til å gi tilgang til virtuelle tjenestetilbydere. Samtidig forventer PT at Telenor og NetCom fortsetter å inngå avtaler om videresalg på kommersielt grunnlag. Avgjørelsen er gjort med hjemmel i den nye ekomloven. Nytt i forhold til den tidligere teleloven er at NetCom ikke lenger har sterk markedsstilling. Selskapet blir derfor heller ikke regulert i dette markedet, opplyser PT.

PT har fattet sitt vedtak på grunnlag av en analyse som viser at Telenor, som eier av ett av to landsdekkende mobilnett, opprettholder sin sterke stilling i grossistmarkedet.

Håper på flere nett

PT forventer samtidig økt konkurranse. PT vedtok mandag en ny regulering som skal fremme byggingen av flere mobilnett i Norge. Ved å videreføre en streng regulering av samlokalisering og nasjonal roaming håper PT å kunne legge til rette for at flere selskap skal kunne bygge konkurrerende mobilnett. Dette vil igjen gi forbrukerne lavere priser ved at konkurransen øker, mener PT.

I dag er over 60 prosent av mobilkundene i Norge tilknyttet Telenors nett. Ifølge PT er det betydelige etableringsproblemer for aktører som ønsker å ha et eget mobilnett.

Stikkord: Mobil