Annonse


Kopistans i skolen

Det er brudd i forhandlingene om ny avtale mellom KS (Kommunenes Sentralforbund ) og Kopinor om fotokopiering i skolen og kommunal og fylkeskommunal administrasjon.

Bruddet fører til at det inntil videre er forbudt å ta kopier av læremateriell som er hjemlet i avtalen.

Meklingen hos Riksmeklingsmannen i romjula førte ikke fram. Riksmeklingsmannen la ikke fram noe forslag til løsning fordi han mente at partene sto for langt fra hverandre.

Kopiering forbudt

Når det ikke foreligger en avtale, er kopiering fra bøker, blader, tidsskrifter og aviser, samt utskrift av opphavsrettsbeskyttet stoff fra digitale kilder som Internett, ikke tillatt uten samtykke fra rettighetshaver eller hjemmel i lov. Ulovlig kopiering kan føre til inndragning, erstatningsansvar og straff.

Annonse


Dette vil føre til store problemer for blant annet skoleverket.

Elevorganisasjonen, som har 355 skoler og ca. 150.000 elever som medlemmer, sier i en pressemelding at bruddet rammer elevene fordi de ikke får tilgang til det lærestoffet som de trenger til arbeidet sitt. Organisasjonen krever at dagens avtale blir midlertidig ført videre inntil partene blir enige. De støtter kravet fra KS om at kopiering i skolen må bli billigere.

Kopinor skriver at de har forsøkt å finne løsninger slik at elevene ikke skal bli skadelidende, og at dette arbeidet vil
fortsette til alle muligheter er uttømt.

For dyrt

KS krevde ved forhandlingenes begynnelse 30 prosent prisnedslag fordi de mener prisen for kopiering er blitt for høy.
Det blir blant annet vist til at vederlaget i andre land, som det er naturlig å sammenligne med, ligger til dels klart under nivået i Norge.

I en pressemelding skriver Kopinor at de ikke kjenner seg igjen i påstandene om at de misbruker sin dominerende stilling gjennom å kreve urimelig høye priser. Kopinor viser til at de to ganger har foreslått å løse konflikten ved hjelp av en tvistenemnd, men at KS har avslått dette.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse