Tono-avgift på lydkort

Fra neste år av vil TONO innskjerpe at det må betales vederlag for alle former for musikkbruk i et arbeidsmiljø eller annen offentlig sammenheng.

– Lydkort gjør avspilling mulig

Også bedrifter der det brukes PC-er med lydkort må betale. Lydkortene gjør det, slik Tono ser det, mulig å spille av musikk som er lastet ned via nettsider, eller som er lagret på CD eller DVD.

I de aller fleste tilfellene dreier dette seg trolig om musikk som er laget av artister som har avtale med Tono eller utenlandske organisasjoner Tono samarbeider med.

Annonse

Krever tillatelse

På Tonos nettsted heter det:

Musikkbruken kan være alt fra ventemusikk over telefonen og bruk av musikk i presentasjoner til at de ansatte gis anledning til å lytte til musikk gjennom sine PCer (for arbeidsplasser med mer enn 50 ansatte). Kort sagt kreves tillatelse hvis arbeidsgiver stiller utstyr til rådighet for sine ansatte og tillater at dette benyttes til å lytte til musikk i arbeidstiden.

160 millioner ekstra

– Kravet om betaling vil gjelde det store flertallet av norske bedrifter. Til nå er det stort sett bare de 10.000 største bedriftene som har betalt, sier daglig leder Stein Morten Mortensen i Microfon til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

I følge Mortensen betaler enkelte bedrifter beløp i 100 000-kronersklassen årlig for bruk av musikk i sine lokaler. De aller minste bedriftene vil slippe unna med å betale litt under 900 kroner. Tono venter å få inn 160 millioner kroner ekstra dersom alle bedriftene som er pliktige gjør opp for seg.

Kilder:
Siste.no
Tono.no
Microfon.no
Teknotum.net

Annonse
Annonse