Full enighet i DAB-rapport

En arbeidsgruppe oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet via Medietilsynet, avga sin rapport om DAB-radioens fremtid til kulturministeren mandag. I rapporten går det klart fram at radiokanalene NRK, P4 og Kanal 24 alle ønsker å satse på digitale sendinger i fremtiden.

Nytt utstyr

De er også enige om at 2014 er et passende tidspunkt å slå av FM-senderne. Grunnen er at dagens FM-sendere er nedslitt, og for å unngå å bruke mange millioner på nye FM-sendere, vil man heller gå over til digitalt bakkenett for formidling av radio.

I dag har rundt 70 prosent av lytterne mulighet til å lytte til DAB (Digital Audio Broadcasting) på NRK og P4, men for å kunne høre sendingene digitalt må forbrukerne selv skaffe seg nytt utstyr – enten en DAB-radio eller en adapter som festes på eksisterende analog radio.

Annonse

Nei i Sverige

Sverige har sagt definitivt nei til DAB, på tross av at de har byget ut 85 prosent av landet med det nye digitale radionettet. I Finland har man lagt DAB på is, i påvente av ny teknologi. Og i DAB-landet Danmark er det en høyst levende diskusjon om digitalradio.

Suksess i UK

I Storbritannia er DAB en suksess, ikke minst på grunn av alle de nye kanalene som har kommet på banen etter at digitalradioen kom. Myndighetene har ikke satt noen dato for når FM-nettet skal skrus av, men det regnes som sikkert at det vil skje i overskuelig framtid.

I rapporten blir flere alternative løsninger gjennomgått, blant annet Nokias foretrukne DVB-H. Men ingen av disse blir funnet realistiske med hensyn til kostnader, frekvensressurser og tilgang på mottakere.

Nådetid

I rådet bak rapporten sitter alle de tre riksdekeknde radiokanalene: NRK, P4 og Kanal 24. De setter som betingelse for å finansiere DAB-utbyggingen at de blir gitt en «nådetid» fram til 2014. I denne perioden vil det bare være disse tre som har konsesjon til å drive riksedekkende sendinger via både FM og DAB.

Etter 2014 åpnes det for flere konsesjoner. Samtidig vil lokale stasjoner kunne sende i de lokale DAB-nettene også før 2014.

(NTB/ITavisen)

Annonse
Annonse