Microsoft omorganiserer

E-posten, som nyhetsbyrået Reuters har fått tilgang til, innebærer en total omlegging av Microsofts satsing på Xbox 360, spill, musikk, film og tilleggsutstyr.

Nye sjefer

Omleggingen innebærer også utskiftinger i toppen av selskapet. Robbie Bach, den nåværende sjefen for det som i dag er en felles avdeling for underholdning og maskinvare, vil få nye oppgaver i selskapet. I følge e-posten vil han nå jobbe med strategi og alliansebygging.

I stedet vil Bryan Lee overta som sjef for en ny avdeling for musikk, TV og video. Tom Gibbons vil fortsette som sjef for tastatur- og mus-avdeloingen, som nå blir en selvstendig enhet.

Annonse

Detaljer rundt de øvrige to avdelingene, som etter alt å dømme skal sysle med henholdsvis spillhardware (Xbox) og spillsoftware, er ikke kjent.

Kilde:
Reuters.com

Annonse
Annonse