e-post

Annonse


Trynefaktor i innboksen

e-postInnboksene våre blir stadig fullere, men hittil har ikke programmene vørt istand til å skille mellom spam og mail fra folk du kjenner. Ved å slippe e-postverktøyet SNARF håper Microsoft å gjøre noe med dette.

Flere uleste e-poster

SNARF, Social Network and relationship Finder, har en egenskap som gjør at den kjenner igjen avsendere du korresponderer hypppig med, og prioriterer meldingene deres i innboksen.

I dag sorterer de fleste e-postprogrammer og -tjenester e-posten etter sist innkomne. I takt med at de fleste av oss får stadig mer e-post i løpet av en arbeidsdag, er det også stadig flere e-poster som blir liggende ulest.

Søker på spesielle ord

Microsoft håper at SNARF, som foreløpig er på forskningsstadiet, skal gjøre det lettere for folk å sortere ut relevant informasjon blant alle meldingene i innboksen.

Annonse


SNARF bruker to kriterier for å bedømme hvilke e-poster den skal prioritere i innboksen din: Den søker etter spesielle ord og emner i e-postutvekslinger mellom to bestemte personer. Den vil også sjekke svarfrekvensen i korrespondansen. Slik håper Microsoft å kunne kjenne igjen dine favorittkontakter, slik at deres e-poster blir prioritert høyere enn det siste uslåelige tilbudet om Viagra eller usannsynlige lotterigevinster.

Kilde: CNet

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse