Firkantet TV-øye

Annonse


Tysting om PC-TV

Firkantet TV-øyeKjøper du ny PC med TV-tuner, skal du etter loven betale NRK-lisens på samme måte som når du kjøper en vanlig TV.

– Underlig

Men PC-forhandleren har i motsetning til TV-forhandleren ikke rapporteringsplikt til NRK. Dermed må PC-kjøperen selv sørge for at hun eller han blir registrert som lisenspliktig TV-seer.

Dette stiller EE-bransjen, organisasjonen for radio/TV-bransjen i Norge, seg undrende til.

– Vi har lenge lurt på hvorfor databransjen ikke har fått noen rapporteringsplikt, sier informasjonssjef Erik Andersen i EE-bransjen til VG.

Annonse


– Umulig

Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge, som organiserer PC-bransjen, hevder på sin side at det vil bli bortimot umulig for IKT-bransjen å gjennomføre en eventuell lovpålagt innrapportering av PC’er med TV-tuner.- Disse selges i dag gjennom utallige kanaler, ikke minst ved import fra utlandet. Det vil ikke bli lett å få oversikten, slår han fast overfor VG.

Et annet spørsmål er IP-TV, som ikke trenger TV-tuner i det hele tatt. Ingen har i dag noe klart svar på hvordan denne formen for TV-titting skal lisensberegnes.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse