Annonse


Farlig å nekte barna mobil

Krangler mellom barn og voksne i forhold til nettbruk er vanlig i de fleste hjem. Foreldre ser nemlig ikke verdien i chatting og skjønner ikke at en del av dette er å lære viktig nettverksbygging.

– Barns bruk av Internett er totalt forskjellig fra og langt mer avansert enn hva foreldre og arbeidsgivere tror. Nekter du en 14 år gammel jente mobil- og MSN-tilgang er det jevngodt med barnemishandling, sier Elisabeth Staksrud, Europakommisjonens ekspert på holdninger til elektroniske medier.

Stor forskjell

Neste uke vil det EU-finansierte Saft-prosjektet, som Staksrud er en del av, sette i gang årets undersøkelse av ungdoms kommunikasjonsbruk. Fjorårets undersøkelse viste en enorm utakt mellom barn og foreldre.

For der hele 90 prosent av alle barn mellom 13 og 16 år chattet, enten via mobil eller nett, var tilsvarende tall for norske foreldre på kun tre prosent.

Kilde:
dn.no

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse