Kodak EasyShare-One

Annonse


Millioner av feriebilder tapt

Kodak EasyShare-OneDersom undersøkelsen stemmer, ser det mørkt ut for de neste generasjoners historikere. Mens bilder og film før gjerne ble gjenfunnet på loft og i kjeller mange år seinere, kan framtidige generasjoner nå risikere at bildematerialet har gått tapt for alltid.

Ingen garanti

Årsaken er at et økende antall bare lar bilder og film ligge på en harddisk, eller på et eksternt nettsted uten noen form for backupløsning eller garanti mot tap.

Dermed kan bilder og andre filer lett forsvinne inn i det evige cyberspace, på grunn av slums, virus og tekniske feil.

Verst i Sør-Europa

Undersøkelsen baserer seg på svar fra 1500 personer i seks europeiske land og er gjennomført av ICM Research på oppdrag fra McAfee. Av intervjuene framgår det at 20 prosent har mistet uerstattelige filer for godt som følge av datavirus.

Annonse


Databrukerne i Spania er hardest rammet (30 prosent), etterfulgt av Italia (29 prosent).

Over halvparten (53 prosent) av de som deltok i undersøkelsen, er redd for å miste lagrede filer og informasjon på datamaskinen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse