Anarchy Online - Lost Eden

Annonse


Vil ha nordiske kvalitetsspill

Anarchy Online - Lost EdenDet er klart etter at de fem nordiske kulturministrene har vedtatt å bevilge 98 millioner svenske kroner (ca. 80 millioner kr) til utvikling av nordiske kvalitetsspill for barn og unge.

Vil ha nordiske kvalitetsspill

Etter omfattende utredning av spillindustrien har politikerne kommet fram til at bedre rammebetingelser for spillutviklerne vil gi et bedre og større tilbud av kvalitetsspill til nordiske ungdommer.

Pengene skal i første omgang brukes på tre konkrete områder. Det skal gis direkte støtte til spillutvikling som skaper nye konsepter og eksportmuligheter for nordiske miljøer. Det skal også legges til rette for digital distribusjon som øker tilgjengeligheten for nordiske forbrukere.

Satser til 2012

Et annet satsingsområde skal være lokaliseringssystemer som forenkler utvikling av spill på nordiske språk.

Annonse


Programmet (og pengepotten) strekker seg fra 2006 til 2012. For 2006 er det satt av 7 millioner svenske kroner (5,6 millioner kr). Programmet vil bli presentert og diskutert under messen Nordic Game Potential i Malmø 23 og 24. november.

Kilde: Nordic Game Potential

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse