Amazon.com

Annonse


Palm fortsatt størst

Amazon.comI følge en fersk undersøkelse fra analysebyrået IDC fortsetter totalmarkedet for håndholdte datamaskiner å skrumpe inn.

Windows dominerer

I tredje kvartal i år sank salget av PDA-er på verdensbasis med nesten 9 prosent, mens tilbakegangen sammenlignet med hele årsperioden er over det dobbelte.

Microsofts Pocket PC/Windows Mobile nå er den dominerende plattformen sammenlagt. Men overraskende nok holder Palm stand som enkeltprodusent.

Palm største leverandør

I følge undersøkelsen har Palm-produkter en markedsandel på 34 prosent, mens Windows Mobile-leverandører som HP, Dell og Acer deler resten av markedet mellom seg.

Annonse


Det hører med til historien at Palm har valgt Windows Mobile framfor Palm OS i en av sine siste modeller – Treo 700. Det er imidlertid ingenting som tyder på at de vil kutte ut sitt eget operativsystem.

Vil ha mobil

Samtidig konstaterer byrået at de aller fleste nå velger en PDA med kommunikasjon mot mobilnettet. Modeller uten GSM eller andre mobilsystemer blir liggende igjen i hyllene.

Årsaken til nedgangen i totalsalget er i følge IDC den sterke konkurransen fra mobiltelefoner med fullverdige PDA-funksjoner som kalender, adressebok, regneark og tekstbehandling.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse