Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Norden mot nettpoker

Mens den nybakte kulturministeren Trond Giske vil frede nettpokeren, vil de nordiske landene fortsette kampen mot at pengespillene skal slippes fri.

Kort sparess poker
Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark vil stå sammen mot EU for å bevare det særnordiske kontrollsystemet.

Den danske regjeringen mener det er en god mulighet for at spilleområdet kan bli fjernet fra EUs tjenestedirektiv. Dette åpner opp for fri handel av spilletjenester.

Vil beholde reguleringer

Spørsmålet kom opp også på årets sesjon i Nordisk Råd. Dette organ har ingen beslutningsmyndighet og må derfor nøye seg med å gi regjeringene anbefalinger.

Anbefalingene går ut på at de nordiske regjeringene skal arbeide for å beholde nasjonale reguleringer av spille- og lotterimarkedet, å arbeide for at spille- og lotterispørsmål unntas fra EUs tjenestedirektiv, og å styrke forskning om utviklingen av ludomani eller spillegalskap.

Stikk i strid med Giske

Dette mens Aps kulturminister Trond Giske – i skarp kontrast til sin forgjenger Valgerd Svarstad Haugland (Krf) – vil frede nettpokeren.I sine høringsuttalelser gir regjeringene i de nordiske land forslagene støtte. Det er ingen uenighet om at EU-kommisjonens forslag til tjenestedirektiv kan få svært uheldige nasjonale konsekvenser for de nordiske land innen lotteri- og spillemarkedet.

Blindgate

I sin uttalelse sier det danske Skatteministeriet at regjeringen arbeider for å fjerne spilleområdet fra direktivets anvendelsesområde. Den danske regjeringen mener at dette synet deles av et stort flertall av EU-landene. Skatteministeriet vurderer derfor at det er en god mulighet for at EU-kommisjonen også innser at tjenestedirektivet er en blindgate når det gjelder spilleområdet.

Høringsuttalelsene fra regjeringene viser at det i stor grad er nordisk enighet i behovet for å beholde de nasjonale reguleringene for å gjøre de sosiale skadevirkningene som overdreven spilling kan føre til.Internettspill

Uro

Det er imidlertid stigende uro over økningen i såkalte grenseoverskridende spill via internett. Dette er spill myndighetene ikke har noen kontroll over og ikke har virkemidler for å regulere.

Ifølge kulturutvalget i Nordisk Råd vil denne utviklingen på sikt kunne true den nordiske modellen hvor sosiale hensyn veier tungt, og fortjenesten fordeles til allmennyttige formål.

Nordmenn spiller mest

Nordmenn er storspillerne i Norden. I Norge spilles det dobbelt så mye per innbygger enn i noe annet nordisk land. I gjennomsnitt spiller hver nordmann for rundt 8.000 kroner per år brutto.

Forskjellene blir imidlertid mindre om spilleautomatene holdes utenfor. Den dramatiske økningen i pengespillet står de rundt 19.000 spilleautomatene for. Det anslås at spill på automater utgjør godt over halvparten av den totale omsetningen.

Totalt ble det i 2003 spilt for rundt 38 milliarder kroner i Norge, 58 prosent av dette ble omsatt på spilleautomater. Til sammenligning kom den svenske omsetning i 2004 opp i vel 40 milliarder svenske kroner I Danmark omsatte spillemarkedet i 2003 for 18,3 milliarder danske kroner.

Avsnittet om Giske og nettpoker er tilføyd av ITavisen

Stikkord: internett, spilltester