Hopp til navigasjon Hopp til innhold

IT-paranoia hjelper terrorister

I følge den nye rapporten om 11. september 2001, er ironisk nok høy datasikkerhet et hinder i kampen mot terror.

Laptop sikkerhet lås
Den såkalte Nation Commission on Terrorist Attacks on the United Stets har i sin rapportlite å komme med når det gjelder konkrete tiltak, men er desto mer detaljert når det gjelder svakheter i interne IT-rutiner hos amerikanske myndigheter.

Vanskelig tilgang

Det er en kjent sak at etterretningsorganisasjonene CIA og NSA har et dårlig samarbeid, og at samarbeidet mellom disse og politiorganisasjonen FBI om mulig er enda dårligere.

Rent IT-teknisk har organisasjonene svært vanskelig tilgang til både egne og ikke minst hverandres databaser. Dermed har de problemer med å skaffe seg oversikt over trusselbildet, konkluderer rapporten.

Absurd system

Og noen ganger nærmer bildet seg det absurde. For å få tilgang til informasjon som forlengst er avgradert og gjort tilgjengelig for menigmann, trenger ansatte i amerikansk etterretning i visse tilfeller sikkerhetsklarering.

Rapporten forslår at et nytt nasjonalt antiterrorsenter tar på seg oppgaven med å koordinere de ulike etterretnings- og politiorganenes data om terrorister og mulige trusler.

Hele rapporten kan du lese HER.

Stikkord: internett, virus