Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor får ta ADSL-avgift

Telenor krever bredbåndsleverandører for 60 kroner måneden for kunder uten telefonabonnement fra Telenor. PT har nå gitt dem lov til dette.

Bredbåndstrøbbel penger
Flere og flere norske bredbåndskunder har etter hvert valgt å si opp sine fasttelefoniabonnement hos Telenor. Dette har ført til at Telenor fakturerer de respektive bredbåndsleverandørene for 60 kroner måneden per kunde.

I det siste har det imidlertid kommet en rekke klager på denne praksisen. Post- og teletilsynet har nå ferdigbehandlet denne saken og har kommet til at Telenor er i sin fulle rett til å ta denne avgiften.

Koster for full tilgang

Mange bredbåndsleverandører i Norge benytter seg av Telenors kobberbaserte aksessnett for å tilby egne bredbåndstjenester. Når brukerne også har fasttelefoniabonnement hos Telenor deler de to aktørene kostnadene for aksesslinjen mellom seg (delt tilgang).

Derfor har Telenor valgt å ta en ekstraavgift på 60 kroner per måned for de som kutter ut Telenors telefoniabonnement, på grunnlag av at bredbåndsleverandøren har hele «kontrollen» på aksesslinjen (full tilgang).

Samme i Europa

PT har sjekket den samme problemstillingen i andre europeiske land, og har fått svar fra tilsynsmyndighetene i 14 land innenfor EØS-området. Rundspørringen viser at bortimot alle disse landene har visstnok en tilsvarende modell for prising når kundene sier opp telefoniabonnementet.

Flere tilsynsmyndigheter har godkjent denne prisstrukturen, mens noen bare har valgt å registrere det. PT kjenner ikke til noen tilfeller der en tilsynsmyndighet har vurdert forholdt til å være i strid med regelverket.

Post- og teletilsynet planlegger imidlertid en større gjennomgang av prisstrukturen til Telenors forskjellige produkter som benytter aksessnettet, samt det tilhørende kostnadsgrunnlaget for disse tjenestene.

Stikkord: internett