Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Spam førte til ISP-blokk

All e-post fra den store nasjonale internett-tilbyderen i Spania, Telefonica De Espana, blokkeres. Spam og andre ulovligheter har ført til at de har blitt satt på svarteliste.

epost spam junkmail
AHBL, eller The Abusive Hosts Blocking List, har nemlig satt Telefonica De Espana ISP på sin svarteliste. Dette fører til at all e-post som kommer fra Spanias nasjonale ISP vil blokkeres. Grunnen er at antallet Spam-meldinger og ulovlige 419-forsøk har økt, skriver Slashdot.

Vil ikke

Den spanske internett-tilbyderen har fått en rekke krav de må overkomme før de blir tatt av svartelisten. I dag har imidlertid AHBL fortalt at de har blitt kontaktet av den spanske giganten, men de er ikke imponert.

For selv om Telefonica har fortalt AHBL hva problemet er og at politiet etterforsker saken unnlater de ifølge AHBL å jobbe sammen for å isolere problemet. Derfor kan man ikke vente at blokken oppheves før Telefonica gjør store endringer i sin praksis.

Lager svartelister

AHBL er et prosjekt som ble startet av Summit Open Source Development Group. Prosjektet ble opprettet for å overta jobben til den gamle og ikke lenger funksjonelle blackholes.2mbit.com (Summit BL).

Ifølge nettsidene til AHBL er de mer enn ti personer over hele verden som bruker tid og ressurser på å lage en av de mest effektive og minste problematiske DNS-baserte svartelistene i verden.

Alle er allikevel ikke helt enig med AHBL og den praksisen de driver. Les mer om kritikerne på RBL – Power Without Accountability.

Stikkord: internett