Fildeling

Annonse


70 000 i bot for én fil

FildelingBak det ene av to vidtrekkende lovforslaget står senatoren Orrin Hatch, som i tillegg til sin politiske karriere også driver et plateselskapet for religiøs musikk. Selv er han plateselskapets største navn.

Mektig «raring»

Hatch har markert seg med friske uttalelser mot fildeling og kopiering av musikk og film. Blant annet har han tatt til orde for å ødelegge PC-en til folk som driver med slikt.

Selv om Hatch av mange blir sett på som en raring og ekstremist, er han nå i ferd med å oppnå bred støtte i den amerikanske nasjonalforsamlingen.

Lobbyvirksomhet

Musikk- og filmbransjen har drevet intens politisk lobbyvirksomhet for å få på plas lover mot fildelingen. Ett av deres nyeste argumenter er at de blir holdt som gisler av det de kaller «fildelingsbransjen», og at de blir presset til å velge nettdistribusjon framfor tradisjonelt salg gjennom butikk.

Hatch, som er republikaner fra Utah, stiller sitt lovforslag sammen med demokraten Patrick Leahy fra Vermont. Det ofisielle navnet «Protecting Intellectual Rights Against Theft and Expropriation Act of 2004» – men utkastet går under kortnavnet The Pirate Act.

Hatch og Leahy har hver mottatt over 150 000 dollar i bidrag fra underholdningsindustrien.

70 000 for én fil

Forlaget deres åpner for at myndighetene kan straffeforfølge fildelere. Hittil har det bare væt snakk om sivile søksmål fra platebransjeorganisasjonen RIAA (Recording Industry Association Of America).

Forslaget er samsvarende med et annet lovutkast som i følge Wired sirkulerer blant medlemmer av Kongressens justiskomité.

Dette forslaget åpner for fengselsstraff for personer som har lastet ned med enn 2500 ulovlige filer. Men nedlasting av bare en eneste fil kan gi deg en bot på 10 000 dollar – i underkant av 70 000 kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse