Foto: Jørgen berner Ross

Annonse


Saksøkt Nalbant vant

Foto: Jørgen berner Ross– Jeg er glad for at man endelig har fått behandlet saken på en ryddig måte i retten. Den har pågått i to og et halvt år, og sånn sett er jeg glad for at retten har sagt det jeg har sagt hele tiden. Jeg gjorde et ærlig forsøk på å få til noe i et selskap som allerede var konkurs, sier Nadir Nalbant til Dagens Næringsliv.

Betalte ikke

Konkursboet mener Nalbant bevisst handlet i strid med flere bestemmelser i aksjeloven, noe Oslo tingrett frikjente han for. Det er ikke grunnlag for erstatning.

I 2001 fikk Nadir Nalbant tak i Broadband Mobiles konkursbo, og hans heleide selskap Nye Broadband fikk også rettighetene til å bygge ut 3G. Prosjektet mislyktes og Nalbants selskap inngikk avtale med konkursboet om å dekke lønnen til 60 ansatte, men klarte aldri å innfri denne delen av avtalen. Broadband Mobiles slo Nye Broadband konkurs i et forsøk på å få dekket kravet uten at Nalbant betalte.

– Under tvil

Bostyrer Espen Hamar i Kvale & Co. i Nye Broadband påpeker at dommen er avsagt under tvil.

Annonse


– Min vurdering er at saken bør ankes, sier Hamar som vil diskutere saken med bostyrer Kjell Dagestad i Broadband Mobiles konkursbo.

NPS

(Denne artikkelen er hentet fra vårt søsterpublikasjon ITavisen.biz)

Annonse