Engangs-PC

Annonse


Nå kommer engangs-PCen

Engangs-PCMaskinen er en utvidelse av intelligent emballasje, som Cypak allerede leverer.

Vi vil likevel ikke anbefale å spille «Doom» på den. Med sine 32 kilobyte RAM og ingen harddisk snakker vi om relativt beskjedne dataoppgaver foreløpig.

Interaktive bøker

– Innledningsvis vil den kunne brukes i industri-spesifikke applikasjoner som en utvidet og sikker RFID-enhet. I dag brukes teknologien til kurer-pakker og datainnsamling innefor farmasøytisk industri. I morgen kan vi kanskje tenke oss interaktive bøker, lotterier, pass og stemmesedler, sier markedsdirektør Stina Ehrensvard til TechWeb.

RFID (Radio Frequency Identifaction)-teknologien brukes i dag i butikker og på lagre for å holde orden på varebeholdning, priser og plassering. Cypak har integrert denne teknologien i papp og videreutviklet den slik at den begynner å ligne på en datamaskin.

Annonse


– Pølse og PC, takk!

Papp-«maskinen» er nå under uttesting på et ikke nærmere navngitt svensk universitet. Og skulle det bli et konsumprodukt, er prisen overkommelig. Den er satt til en dollar (under sju kroner) pr. enhet.

Med denne prisen kan vi tenke oss en framtid der du kjøper pølse, cola og PC på Seven Eleven på vei hjem fra byen…

Annonse