domenenavn

Annonse


– Lotteriet gikk som planlagt

domenenavnI innlegget under går daglig leder Hilde Thunem i Norid ut mot det hun mener er en skjev framstilling av det såkalte ÆØÅ-lotteriet i to artikler som ble publisert på ITavisen.no i går. Vi bringer her innlegget i sin helhet:

IT-avisen hevder torsdag 19 februar at ÆØÅ-lotteriet endte i farse og at PT og Norid er rundlurt. Dette er overraskende utsagn all den tid IT-avisen bør vite at verken PT eller Norid har ansvar for å kontrollere om domenesøkere bryter med andres rettigheter. Dette ansvaret ligger hos den som søker, noe vedkommende alltid bekrefter med en egenerklæring. Denne rutinen ble gjennomført i 2001 etter grundig gjennomgang i en offentlig høring. Prinsippet om at Norid ikke har ansvar for – eller for den del myndighet til – å foreta en slik vurdering er dermed flere år gammelt og burde ikke komme som en overraskelse.

Dette prinsippet var også bakgrunnen for at vi sist høst fikk en egendomeneklagenemnd som kan behandle klager på rettighetsbrudd. Dette månødvendigvis skje i etterkant av registreringen. Det samme prinsippet brukes av de aller fleste andre europeiske land.

Loddtrekning som overgangsprosess er en velprøvd metode som ble anbefaltav Norids rådgivende organ, der det sitter representanter bl.a. fra DND,IKT-Norge, Forbrukerrådet, Patentstyret og Post- og teletilsynet.Spørsmålet ble også lagt ut til alminnelig høring. Beslutningen omloddtrekning og at ingen kom til å ha fortrinnsrett til bestemtedomenenavn ble offentliggjort både i pressemeldinger ogkunngjøringsannonser i desember i fjor, og alle søkere som har henvendtseg til Norid med forespørsel om å reservere domenenavn har fått densamme informasjonen.

Som kjent fikk Norid inn over 43 000 søknader om domenenavn medhelnorske tegn under selve overgangen. De ble behandlet etter deprosedyrene som var fastlagt og offentliggjort. På tross av betydeligpågang ble alle søknader behandlet til rett tid og uten at behandlingenav ordinære domenenavn ble forsinket.

Når det gjelder mulige konflikter som følge av overgangen kan viinformere om at bare 1700 av de 5083 domenenavnene som var med itrekningen hadde mer enn én søker. Dessuten var de aller fleste avdomenenavnene med flere søkere helt generelle ord av typen øl.no ogvær.no der det neppe foreligger en varemerkekonflikt.

Norid er Uninetts registreringsenhet for .no-domener.

Annonse


Annonse