USA justis justice

Annonse


Kopiforbud i Australia

USA justis justiceAustralia har alltid vært et land med liberale lover og regler når det gjelder områder som omfatter piratkopiering, fildeling og liknende.

Det stikk motsatte er som kjent saken i USA, hvor de mektige film- og musikkbransjene har påvirket lovgiverne til å lage strenge regler og strafferammer for ulovlig behandling og distribusjon av åndsverk.

Handelsavtale

I begynnelsen av februar ble det undertegnet en avtale mellom de to landene om fri handel. Inkludert i denne avtalen er en rekke krav til den australske regjering.

Blant annet krever USA at deres egen Digital Millennium Copyright Act (DMCA) settes i kraft også i Australia, melder Slyck.com.

Annonse


DMCA er en lov som blant annet forbyr utstyr og programvare som er designet for å knekke kopisperringer på digitale media. Loven gir også myndighetene rett til å gjøre beslag i utstyr som blir brukt til ulovlig virksomhet.

Som et resultat av dette har allerede Sharman Networks (som eier KaZaA) kontorer i Australia blitt raidet for alt elektronisk utstyr. Det forventes at flere selskaper blir raidet i tiden fremover, ettersom det virker som en kollektiv offensiv er satt inn, sponset av Hollywood og amerikansk musikkbransje.

Påvirkning

Organisasjoner som RIAA er selvsagt meget glade for avtalen, mens mange andre stiller spørsmålstegn ved denne måten å påvirke et lands lover og regler på.

En lovendring tar gjerne flere år gjennom vanlige parlamentariske metoder. I dette tilfellet brukte USA politisk press til å få igjennom noen av sine mest kontroversielle lover i et annet land.

Annonse