Nettverk PC

Annonse


Grid til massene

Nettverk PCGrid er et begrep som enkelt sagt går ut på at man kan koble sammen en masse maskiner via lokalnettverk eller Internett, og la dem arbeide sammen om tunge oppgaver.

After

EffectsGrid-programmet til Adobe vil være en ny versjon av det eksisterende Adobe After Effects som brukes til å legge digitale effekter på filmer.

Det er GridIrons XLR8 teknologi som vil bli lagt til grunn for programmet. XLR8 er et sett med programverktøy som gjør det utrolig lett å sette opp et grid i ens eget lokalnettverk.

Det er også dokumentert at man med denne teknologien vil få økt prosesseringsytelse allerede ved sammenkobling av bare to maskiner, skriver The Register.

GridIron har i anledningen oppdatert sin teknologi til versjon 2.0, og den støtter Windows, Sun Solaris, Mac OS X og Linux, i tillegg til støtte for Java og C/C++.

Annonse