Deskill

Annonse


– IT-industrien utnytter fattige

DeskillStikkordene er de samme som med så mange andre vestlige bedrifter som etablerer seg i land der lønningene er lave og levekårene tilsvarende dårlige:

Forbud mot fagforeninger, grov underbetaling, farlig arbeidsmiljø og null jobbsikkerhet.

– Ikke i tråd med våre verdier

Det er spesielt selskapene Dell, HP og IBM som får gjennomgå. Ledelsen i de tre selskapene lover nå bot og bedring, og sier de vil se på forholdene med tanke på forbedringer.

– Enkelte av eksemplene i rapporten er helt klart ikke i tråd med våre verdier som selskap, sier PR-direktør Barry French til BBC.

Annonse


Annonse