Internet Explorer

Annonse


Endrer ikke Explorer

Internet ExplorerOm endringene etter den såkalte Eolas-dommen ble satt i verk, ville Microsofts nettleser ha blitt betydelig mer kronglete å bruke.

Svar «ja» hver gang

For eksempel ville man måtte svare «ja» for hver gang man ville starte et Adobe Acrobat Reader-dokument eller spille av en Flash-video.

Microsoft ble i tillegg dømt til å betale 512 millioner dollar (3,5 milliarder kroner etter dagens kurs) til selskapet Eolas, som fikk rettens kjennelse på at Microsoft urettmessig bruker deres teknologi i Internet Explorer.

Teknologien det er snakk om, brukes til å åpne tredjeparts materiale direkte.

Annonse


Tvil om patent

Microsofts begrunnelse for å trosse dommen er at det er reist tvil om gyldigheten av Eolas patent fra det amerikanske, føderale patentkontoret US Patent and Trademark Office.

– Under disse omstendighetene, og etter å ha konsultert kolleger og utviklere i bransjen, vil Microsoft ikke oppdatere Internet Explorer nå, heter det i en uttalelse fra selskapet.

Annonse