Annonse


Offentlig virusvarsel i USA

Systemet vil i følge News.combli lansert på en pressekonferanse i dag av regjeringsorganet National Cyber Security Division.

Fargekoder

Varslene mot farlige virus skal inneholde de samme fargekodene som terrorvarslene regjeringen sender ut i forkant av det de oppfatter som trusler mot flysikkerhet og offentlige steder. Altså «kode rød», «kode gul» osv.

Den amerikanske regjeringen har lenge jobbet med en beredskapsplan mot Internett-terror, og virus er uten tvil den største trusselen mot den viktige, elektroniske infrastrukturen.

Annonse


Annonse