Rettsak jus dommer

Annonse


SCO saksøker Novell

Rettsak jus dommerSCO, som aggressivt påberoper seg opphavsrett til deler av koden brukt i Unix og Unixware, går nå ifølge CNet News til sak mot Novell, som nylig har gått til oppkjøpt av Linux-selskapene SuSe og Ximian.

I fjor sjokkerte SCO IT-verdenen ved å hevde at deler av koden fra deres UnixWare utgjør en viktig del av det som i dag er Linux, og samtidig gå til milliardsøksmål mot IBM for opphavsrettighetsbrudd.

Novell blir beskyldt for å urettmessig hevde at de eier opphavsretter i Unix og Unixware, og på den måten påføre SCO «uopprettelig skade».

SCO reiser dermed erstatningskrav mot Novell, og forlanger at alle eventuelle Unix-relaterte opphavsretter som Novell måtte sitte på blir overført. Novell må dessuten slutte å påstå at de har noen som helst form av eierskap i Unix og Unixware.

Annonse