Annonse


Spar hundrelapper på 1-2-3

Prisen på blekkskrivere har gått kraftig ned de siste årene, og for de fleste er det ikke lenger innkjøpsprisen, men utgifter til blekk og papir som utgjør den største skriverkostnaden.

Bedre rutiner

Men det finnes måter å redusere disse kostnadene på, i alle fall om du har en litt eldre skriver.

– Vi har endret renserutinene. Det handler om intervallet mellom hver gang maskinen må renses, og hvor mye blekk som presses gjennom dysene under selve renseprosessen, sier Terje Jansen i Canon til ITavisen.no.

Dette gjør at du på enkelte modeller kan spare så mye som 30 prosent på blekk-kostnadene bare ved å oppdatere driveren.

Nivåtilpasning

I tillegg til at renserutinene er endret skjer det også en stadig forbedring av algoritmene for hvordan blekket skal fordeles. Moderne skrivere evaluerer hele bildet og deler det inn i ulike sektorer. Dermed kan fargemetningen i et mørkt område tones ned, mens det i en annen del av bildet vil være andre justeringer.

Sluttresultatet er et bilde der detaljene i de «vanskelige» områdene kommer bedre frem.

Papir

En annen fordel med oppdaterte drivere er at du får optimalisert utskriftene etter hvert som det kommer nye papirtyper. For å få riktige farger og riktig blekkmengde må du velge riktig papirkvalitet i driveren.

Support

Nedlasting av drivere skjer ved at du besøker produsentens hjemmesider og finner frem til driveren som passer din skriver. Driverne finner du som regel ved å følge lenkene til support. Canons drivere finner du ved å følge lenken til driverdatabasen direkte fra den norske hjemmesiden (www.canon.no).

Bytte driver

Når du skal installere en ny skriverdriver er det viktig at du kobler skriveren fra maskinen og avinstallerer den gamle driveren. Last ned den nye driveren og lagre den som en fil på maskinen din. Når du senere klikker på filen du har lastet ned vil installasjonen starte automatisk.

Vent med å koble til skriveren til programmet ber deg om det, eller til hele installasjonen er fullført. Når du så kobler til skriveren vil maskinen finne denne og velge den nye driveren du la inn.

Separate blekkpatroner

Men den største innsparingen i utskriftsbudsjettet gjør du ved å velge en skriver som har separate blekkpatroner (egen patron for hver farge), og som tømmer blekkpatronene helt.

Slike skrivere er gjerne noe dyrere i innkjøp, men det er en utgift du raskt kan spare inn igjen.

Annonse


Annonse