Telenor-logo 2001

Annonse


Telenor blir enklere

Telenor-logo 2001 De nye avleggerene har fått navnene Telenor Privatmarkedet og Telenor Bedriftsmarkedet. Omorganiseringen skal, som opprettelsen av Telenor Norge for ett år siden, føre til at Telenor får enda bedre kundegrep i det norske markedet. Telenor har slitt med stadig farligere utfordrere i hele 2003, og spesielt mistet markedsandeler på mobilsiden.

– Mer kundevennlige

Nå blir Anders Hauglie-Hanssen, til nå leder av divisjonen Telenor Bedriftskommunikasjon (tidligere ca. Telenor Business Services), leder for den overordnede divisjonen Bedriftsmarkedet, mens Berit Kjøll hentes inn for å lede divisjonen Privatmarkedet.

– Vi tar nå ytterligere skritt for å nå målet om å bli tydelige og mer kundevennlige, sier konserndirektør med ansvar for Telenor Norge, Morten Karlsen Sørby i en pressemelding.

Samordning

– Vi etablerer derfor to markedsenheter med ansvar for henholdsvis privatmarkedet og bedriftsmarkedet og samordner på den måten våre salgs- distribusjons- og servicekanaler, uansett om det dreier seg om mobil- eller fasttelefoni, Internett eller bredbånd, sier Sørby.

Annonse


Dette fører til at Telenor Norge får fire likestilte under-divisjoner: Bedriftsmarkedet, Privatmarkedet, IS/IT og Driftstjenester. Kjersti Wicklund vil fortsatt lede området IS/IT, mens Kjell Erik Tenold fortsetter som leder av enheten Driftstjenester.

Kjøø skal selge mobil

Haugli-Hanssen får ansvaret for salg, markedsføring og pakettering av alle tilbud til bedriftsmarkedet, mens Berit Kjøll hentes inn for å selge mobiltelefoni, bredbånd og fasttelefoni til privatmarkedet. Hun overtar derved salgsinnsatsen fra bl.a. Telenor Mobil.

Berit Kjøll har har bakgrunn som konsernsjef i Steen og Strøm, og administrerende direktør i Flytoget og TusenFryd. Kjøll er styremedlem i SAS, DnB NOR og TusenFryd.

Annen verden

– Med min bakgrunn fra kundeorientering av tjenestebedrifter ser jeg frem til å være med på å videreutvikle Telenor, sier Berit Kjøll. Hovedstrukturen til Telenor-konsernet blir derved en divisjonsoppdeling med Internasjonal mobile Nordic Mobile (derunder Telenor Mobil), Telenor Broadcast (derunder f.eks. Norkring og Avidi), Telenor Networks og Telenor Norge (med de fire omtalte underområdene).

Pressetalsmann Dag Melgaard innrømmer at omleggingen kan virke som en retur til den gamle Privat/Bedrift-oppdelingen.

– Jo, det kan nesten se slik ut organisasjonsmessig. Men det er en helt annen verden vi lever i nå enn da. Da var blant annet mobil et vekstområde som ikke var veldig omfattende, vi hadde ikke ADSL, og internett var bare i sin barndom. Behovet hos kundene er radikalt forskjellig i dag. Nå har vi for eksempel flere mobilabbonement enn fastabbonnement, sier Melgaard.

(Denne artikkelen er hentet fra vårt søsterpublikasjon ITavisen.biz)

Annonse