Samsung tv mobil

Annonse


Samsung med «føletelefon»

Samsung tv mobilImmerson har laget en rekke prisbelønnede produkter basert på det de selv kaller Haptics-teknologi. Haptics er gresk, og betyr noe sånt som «berøringsvitenskap».

«Touch and feel»

Immersons teknologi er implementert i produkter som bevegelsesfølende hansker, medisinsk utstyr og TouchWare. Hensikten med dette er at du ikke bare skal kunne få tilbakemeldinger i form av lyd og bilde, men også som fysisk bevegelse.

Hvordan dette i praksis skal implementeres i en mobiltelefon er for tidlig å si.

Virtuelle håndtrykk

Muligheten for å skape nye applikasjoner er åpenbart tilstede. Spill, meldingstjenester og alarmer vil trolig være blant de første applikasjonene som gir dynamisk fysisk tilbakemelding, men på litt lenger sikt kan man også tenke seg at det blir mulig å utveksle virtuelle håndtrykk over mobilnettet.

Annonse