overvåkingskamera

Annonse


PT advarer mot kameraer

overvåkingskameraPost- og teletilsynet har gått ut med en pressemelding der de advarer mot ulovlig omsetning av trådløst kamerautstyr til overvåkning.

Frekvensområdet for slikt utstyr er harmonisert innen EØS-området (2.4 GHz og 10 mW). PT er kjent med at det omsettes ulovlige kameraer som bruker ikke harmoniserte frekvenser (1,2 GHz og 200mW). Disse kan forstyrre viktig flynavigasjonssystemer for sivil og militær luftfart. Ajoka, JMK, Inesun og Norway Technology er navn som de averteres med på nettstedene, advarer PT.

Ulovlige kameraer

Det sivile avstandsmåleutstyret DME (Distance Measurement Equipment) og det militære avstandsmåleutstyret TACAN (TACtical Air Navigation) bruker disse frekvensene.

TACAN og DME brukes av fly til å bestemme posisjonen under flyging ved hjelp av krysspeiling. Det brukes også i innflygningsfasen til å måle avstanden til flyplassen. Det er derfor av stor betydning at dette utstyret ikke forstyrres av de ulovlige kameraene. PT har kontaktet Luftfartstilsynet og Avinor som begge er interessert i at PT får stoppet omsetningen og bruken av slikt kamerautstyr så fort som mulig.

Internettsalg

Omsetningen av trådløse videokameraer er økende, og flere av disse blir omsatt via internett. Eksempelvis har PT fått informasjon om at slike kameraer har blitt auksjonert bort via nettsteder som eksempelvis QXL og GiBud. Kameraene brukes til overvåking. Ved hjelp av en radiosender overføres kamerainformasjonen til en PC eller TV. Via PC-en legges informasjonen også ofte ut på Internett.

PT har tatt kontakt med QXL og GiBud for å få stoppet omsetningen. De har lovet å få fjernet dette tilbudet fra sine nettsider.

– Bør ikke tas i bruk

PT oppfordrer likevel publikum til ikke å kjøpe og ta i bruk slikt utstyr som bruker frekvensen 1.2 GHz. Det kan være vanskelig for den enkelte å finne ut om kameraet benytter ulovlig frekvenser eller ikke. En mulighet er å se på merkingen av utstyret. Den skal bestå av et CE merke, et firesifret nummer og et varselstegn. På sin hjemmeside, www.npt.no, gir PT et eksempel på riktig merking.

(Denne artikkelen er hentet fra vårt søsterpublikasjon ITavisen.biz)

Annonse


Annonse