IBM gratis PC

Annonse


Gratis PC til alle briter

IBM gratis PCI følge avisa Scotland On Sunday regner Metronomy å rulle ut tre millioner gratis-PCer i løpet av tre år, og 200 000 de første månedene av 2004.

Innkjøps-pause tillatt

Mottakerne av PC-en forplikter seg til å se på en TV-reklame med ett minutts varighet hvert 20. minutt. Om det passer dårlig, kan man få «amnesti» på maksimum fem minutter, men da bare for å gjøre innkjøp av en av varene som annonseres.

Det gis også fradrag for ferier og helger på hytta, og du trenger ikke å ta igjen det tapte.

Sjekker om du glor

Metronomy registrerer at du ser reklamene ved hjelp av et tilbakemeldingssystem.

PC-brukeren må installere en CD med programvare hver måned for å oppdatere annonseinnholdet. Etter hvert som kjøpevanene dine blir kartlagt, vil nemlig annonsene endre seg.

Den stasjonære PC-en, som strengt tatt er til låns, vil bli erstattet med en ny og oppdatert modell hvert 3. år.

Annonse


Annonse