Elisabeth Staksrud

Annonse


9 av 10 barn spiller

Elisabeth StaksrudNye tall fra det nordiske opplysningsprosjektet SAFT (Safety Awareness Facts and Tools) og MMI (Markeds- og Mediainstituttet) viser at 9 av 10 norske barn mellom 9 og 16 år spiller TV- og dataspill.

– Spill er en naturlig del av hverdagen til norske barn og unge. Derfor er det viktig at foreldre følger opp de unges lek, gjerne ved å fatte interesse for hvilke spill ungene spiller, sier Staksrud fra SAFT og filmtilsynet.

Gutter ivrigst på nett

Når barn og ungdom bruker internett, er det først og fremst for å spille, deretter for å bruke e-post eller laste ned musikk, hevder undersøkelsen.

I Norge, Danmark, Irland, Island og Sverige spiller barn gjennomsnitt 2,3 timer per uke. Guttene er mest ivrige når det gjelder nettspilling, men jenter spiller totalt sett nesten like mye som gutter.

16 prosent av guttene og 7 prosent av jentene oppgir at de spiller TV- og dataspill 5-7 dager i uka.

Du finner detaljert informasjon fra undersøkelsen på SAFTs hjemmesider.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse