Sonofon+Telenor

Annonse


Telenor kjøper hele Sonofon

Sonofon+TelenorDette skjer etter langvarig stillingskamp med den amerikanske eieren BellSouth.

Telenor betaler 3050 millioner danske kroner kontant for eierandelen i mobilselskapet. Sonofon hadde ved utgangen av september en netto gjeld på 3474 millioner danske kroner.

Full kontroll

Telenor kan derved feire at de til sist har full kontroll over det danske mobilselskapet, og står helt fritt til å gjennomføre sin strategi i nabolandet.

– Overtakelsen er i tråd med Telenors strategi. Vi ønsker å ta kontroll der det er mulig og finansielt ønskelig, og trekke oss ut av operasjoner der vi ikke kan eller ønsker å oppnå kontroll, sier visekonsernsjef og leder av Telenor Mobile, Arve Johansen i en pressemelding.

Ett marked

– Mobilmarkedene i Skandinavia er i økende grad å anse som ett marked, og Sonofon utgjør en viktig strategisk brikke for Telenor i regionen. Stordriftsfordelene i hjemmemarkedet blir forsterket med Sonofon som et heleid datterselskap av Telenor. En sterk posisjon i hjemmemarkedet er en viktig forutsetning for våre internasjonale operasjoner, sier Johansen.

Friheten i det danske markedet vil blant annet gjøre det enklere for Telenor å svare på TeliaSonera og NetComs nye nordiske tilbud. Trenden går i stadig større grad mot felles nordiske prisplaner og -tilbud.

Nest størst

Sonofon er Danmarks nest største mobiloperatør med en markedsandel på 24 prosent i antall abonnement og 27 prosent i forhold til omsetning.

– Telenor tror det er muligheter for ytterligere driftsmessige forbedringer, og vi anslår synergiene mellom Telenors mobiloperasjoner i Skandinavia til i overkant av én milliard norske kroner beregnet på NPV basis,” sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas om handelen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse