Barneporno

Annonse


Amnesti for nett-pedofile

BarnepornoDette skriver BBC.co.uk.

Psykiatrisk hjelp

I følge opplysninger som BBC har fått tilgang til er hensikten å avverge verre overgrep mot barn.

De pedofile vil få tilbud om psykiatrisk hjelp, men vil bli spart for rettergang og straff.

Oversikt

Håpet er at de deretter holder seg unna både barneporno på nettet og barn ute i samfunnet.

Samtidig får politiet en oversikt over mulige overgripere. Det har vist seg at de som har blitt tatt for overgrep mot barn, ofte har store samlinger av barneporno på sine PC-er.

Annonse


Annonse