Nettverk PC

Annonse


– Verden mer online enn vi tror

Nettverk PCUndersøkelser har vist at 23 prosent av befolkningen i Jamaica brukte nettet, mer enn fem ganger så mange som myndighetene I Jamaica hadde oppgit. Likeleledes viser det seg å være dobbelt så mange nettbrukere i Perus hovedstad Lima enn det tidligere antatte brukstallet for hele landet totalt.

En studie utført av International Telecommunication Union (ITU) viser at tidligere antatte konklusjoner om det enorme gapet i nettbruk mellom industriland og den tredje verden kan være betydelig overdrevet, melder nyhetstjenesten Associated Press.

Rapporten, som nå legges frem en uke før FN-møtet om verdens informasjonssamfunn avholdes i Geneve, understreker at måten vi inntil nå har samlet inn data om nettbruk fra forskjellige land har vært misvisende.

I mange land baseres antatt Internett-bruk i dag på antall telefonabonnenter. Men det har for eksempel vist seg at i et land som Mexico, der bare to prosent av befolkningen har telefon, har over 70 prosent brukt internett.

Annonse


– Viktig med korrekt statistikk

Et av målene i det viktige FN-møtet 10-12. desember er å komme frem til strategier for å finansiere utviklingen og etableringen av internett i utviklingsland, som trolig vil inkludere etableringen av et dedikert pengefond.

Den nylig fremlagte rapporten advarer derimot om at et slikt fond ikke vil kunne fungere effektivt så lenge det ikke er mulig å få konkret statistikk om IT-nivået i de aktuelle landene.

– Nettbruken I de fleste utviklingsland er vanligvis basert på synsing og vage estimater fra regjeringen. Vi sier ikke at «det digitale gapet» ikke eksisterer, men at det er en alvorlig mangel på informasjon, sier Vanessa Grey, en av forskerne bak rapporten.

ITU anbefaler en rekke forbedringer i måten statistikk i dag samles inn på, som i tillegg til telefonabonnement blant annet også må inkludere andel av husholdninger som har elektrisitet, og hvorvidt folk har tilgang på nettoppkobling på jobb eller i skolen.

Annonse