IT-Fornebu

Annonse


Pågang for IT Fornebu

IT-Fornebu Det begynner til sist å fylles opp i de tidligere flyplasslokalene til IT Fornebu. Alcatel flytter neste vår ut med sine 160 leietagere, og blir områdets største leietager ifølge Dagens Næringsliv.

7500 arbeidsplasser

Det har tatt tid før veksten kom. Fred. Olsen og Investorforum lanserte sin ide om et IT- og kunnskapssenter på stedet for åtte år siden. Den viktigste utviklingen siden dengang er byggingen av Telenors nye hovedkvarter i området.

Telenor medregnet, er det 7500 it-relaterte jobber på Fornebu-området for tiden. Telenor står for hele 80 prosent av dette.

Fra 7 til 31

– For nøyaktig ett år siden var det syv selskaper vi hadde avtaler med. Nå er antallet steget til 31. Siden i mai har vi nesten undertegnet en avtale i uken, opplyser markedssjef Kjetil Krutnes i IT Fornebu Eiendom. Hittil er 15.000 kvadratmeter i terminalbygget leid ut.

(Artikkelen er hentet fra ITavisen.biz)

Annonse