Microsoft Lisenser

Annonse


Microsoft åpner for innsyn

Microsoft Lisenser– Etter å ha registrert et ønske om større innsyn og deling av teknologi fra partnere, utviklere og forskningsmiljøer over hele verden, åpner Microsoft sine patenterte teknologier for lisensiering og videreutvikling i IT-industrien, skriver selskapet i en pressemelding.

Forutsigbar

– I tillegg til at selskapets teknologi skal gjøres mer tilgjengelig, skal en egen IP-politikk gjøre denne tilgjengelig¬heten mer oversiktlig og forutsigbar for industri, forskningsmiljø og politiske myndigheter, skriver Microsoft.

I november lanserte Microsoft det gratis lisensprogrammet Microsoft® Office 2003 XML Reference Schemas, som gjør det mulig å bruke den åpne standarden XML til styring av tidligere lukkede Office-dokumenter i Excel, Word og andre programvarer.

Åpne standarder

Det nye lisensprogrammet er utviklet i samarbeid med offentlige myndigheter i Europa, og vil blant annet inngå i statlige informasjonsstrategier som bygger på åpne standarder.

Annonse


Nå utvider Microsoft sin deling av teknologi og forskningsresultater. Produksjonen og utvikling av programvare og teknologi åpnes for omfattende lisensiering for både partnere og konkurrenter på normale forretningsvilkår. Forskningsmiljøer innen akademia vil få utstrakt gratis adgang til den samme teknologien.

Lisensiering

Både patenter og ikke-patenterte teknologier skal på denne måten deles med globale industri- og forskningsmiljøer. Blant teknologiene som inngår i lisensieringstilbudet er ClearType®, FAT File System og Office 2003 XML Reference Schema. Tilbudet om teknologideling gjennom lisensiering rettes til alle, også selskaper som utvikler teknologi og programvare bygget på åpen kildekode.

Konkurrenter får innsyn

– Microsoft tilbyr allerede teknologi og kildekode gratis til utvalgte partnere, myndigheter og forsknings¬miljøer over hele verden, noe en rekke innovasjonsmiljøer også i Norge har hatt stor nytte av. Nå utvides denne åpenheten betraktelig, både ved at nye teknologier gjøres tilgjengelig, og ved at den tilbys gjennom lisensiering til alle innovasjons- og industrimiljøer i verden, også konkurrenter av Microsoft, sier Birger Steen, administrerende direktør i Microsoft Norge.

Utvikling

Steen håper at en rekke nye innovasjons- og industrimiljøer i Norge vil benytte seg av adgangen til å bruke og videreutvikle Microsofts teknologi gjennom den nye IP-politikken. Hittil har blant annet Mamut ASA, Det Norske Veritas AS og Det norske forsvaret hatt adgang til deler av Microsofts spekter av patentert og ikke-patentert teknologi, og Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø har hatt dette tilbudet basert på utstrakt gratis lisensiering og kildekodedeling, heter det i pressemeldingen.

Annonse