Annonse


Dell nekter å fjerne spyware

I antivirus-miljøene er man oppgitt over Dells holdning, og har skrevet et åpent brev til Dell der de ber selskapet om å revurdere sin «dumme og villedede» policy.I notatet Dell har sendt til sine teknikerne heter det blant annet:

‘NOTICE: Use of spyware removal software may conflict with user license agreements of other applications installed on your system. Please consult your user license agreements for further information. Dell does not endorse the use of spyware removal software and cannot provide support on these products.’ This means we do not take callers to download.com or doxdesk.com, nor do we recommend spyware removal programs, nor do we advise callers on the use of spyware removal programs. This includes using phrases “We don’t support the removal of spyware, but I use…”

Bryter lisensavtale

Dell begrunner altså sin avgjørelse med at fjerning av programmer som sender ut informasjon om hvordan du bruker maskinen din kan være i strid med lisensavtalene som er inngått med leverandørene av programvare på maskinen.

Teknikerne får heller ikke lov til å fortelle hvordan du selv kan fjerne de uønskede spionprogrammene.

Det åpne brevet til Dell finner du her.

Saken diskuteres også på Slashdot, der det i tillegg presiseres at Dell ikke selv installerer spyware på maskinene de selger.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse