Cisco IP-telefon

Annonse


Vil ha skatt på IP-telefoni

Cisco IP-telefonHensikten er å finne ut om de som ringer over Internett, i stedet for å benytte ordinære telefonlinjer, også skal være med på å betale for tjenester som nødtelefonen 911, utbygging av telefonnett i utkantstrøk og for å få teletjenester til skoler og bibliotek. I dag dekkes disse utgiftene av avgifter på vanlige telefonsamtaler.

Avlytting

Et annet spørsmål er om politiet skal ha samme tilgang til å avlytte IP-telefoni som de har til ordinær telefonavlytting.

Også tradisjonelle teleoperatører tilbyr i stadig større grad telefoni over datalinjer.

Telefonsosialisme

Voice Over Internet Protocol (VOIP) er en tjeneste som blant annet tillater en bruker å koble en ordinær telefon til en spesiell plugg, for så å bruke bredbånd til overføring av samtalen. Teknologien blir stadig mer utbredt, og gjør at brukerne kan tilbys langt rimeligere telefonitjenester.

Jonathan Adelstein i FC sier det er galt å særbehandle IP-telefoni. Han mener nettselskapenes «fingrene av fatet»-holdning undergraver våre fellesinteresser. Det handler om alt fra personlig trygghet til rikets sikkerhet og de underliggende mekanismer for finansiering av nødvendige samfunnstjenester, hevder han.

Tale som data

Nettselskapene mener stemmeoverføring på Internett må behandles på samme måte som annen datatrafikk, og hevder FCCs rolle er å regulere telefonmarkedet for å hindre at de store selskapene utnytter sin tilnærmede monopolsituasjon. Noen tilsvarende dominans finnes ikke på Internett, sier Tom Evslin i nettselskapet ITCX, til LA Times.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse