Tablet PC

Annonse


Vil «Lonestar» redde Tablet PC?

Tablet PC2004-oppgraderingen av Microsofts Tablet PC-operativsystem – kodenavn «Lonestar» – er meldt til sommeren neste år, og vil være gratis for alle eksisterende lisenshavere.

De største forbedringene er å finne innen forbedre tekstgjenkjenning, nye verktøy for utviklere, og integrasjon med Office 2003, skriver BetaNews.

Dette inkluderer blant annet et nytt Text Input Panel (TIP) som nå er tettere integrert i applikasjonene, og som viser den konverterte teksten fortløpende så snart du berører skjermen med stylusen.

Tekstgjenkjenningen skal også oppføre seg mer intelligent, og benytte seg av oppslag av alt fra «www»-prefikser til postnummer og stedsnavn for å unngå feilkilder.

Bedre stylus-implementasjon i Office 2003-programmene vil la brukere skrive inn tekst direkte i applikasjonenes arbedisområde, og blant annet gjøre Microsofts nye OneNote notisprogram mer funksjonelt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse