Annonse


NextGenTel til børsen

I pressemeldingen fra selskapet heter det blant annet:

Det norske selskapet NextGenTel har etablert seg som en klar nummer to i antall kunder i det norske bredbånds-markedet, og opplever sterk vekst. Selskapet varsler nå nyemisjon og notering av selskapets aksjer på Oslo Børs.

Bredbåndsselskapet NextGenTel forventer å gjennomføre en emisjon som vil tilføre selskapet omkring 150 millioner kroner. Transaksjonen gjøres i forbindelse med søknaden om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs.

Tegningskursen vil bli fastsatt i intervallet 25 – 40 kroner pr aksje. NextGenTel ønsker å legge til rette for at flere privatpersoner skal bli aksjonærer i selskapet, og tilbyr denne gruppen en rabatt på 10 prosent etter vilkår som er nærmere beskrevet i tilbudet.

Annonse


I forbindelse med emisjonen vil det være noen eksisterende aksjonærer som foretar et begrenset nedsalg.

– Denne kapitalutvidelsen vil sikre ytterligere vekst for selskapet, sier adm. direktør Olav Stokke i NextGenTel.

Annonse