E-post

Annonse


Postkode som e-postadresse

E-postFormatet Wyatt vil ha innført blir slik:

fornavn.etternavn@internettleverandør.postkode.co.uk

Begrunnelsen er først og fremst at dette ville være et effektivt middel mot spam, barneporno og annen kriminalitet. Med navn og postnummer i e-postadressen ville det være mye lettere for politiet å spore opp avsendere som begår ulovligheter.

Vekker avsky

Forslaget vekker en blanding av vantro og avsky i kretser som ser det som sin oppgave å ivareta privatlivets fred.

Annonse


Wyatts svar på kritikken er at navnet og postnummeret kan erstattes med en PIN-kode som samsvarer med personopplysninger i folkeregisteret. Bare det statlige Information Commissoner´s Office skal ha tilgang til nøkkelen som kobler tallkode med personalia.

PIN-koden kan eventuelt oversettes til forståelig engelsk, slik at e-postadressen blir lettere å huske.

Kan bruke kebab-sjappe

Like fullt tviler mange på om systemet er gjennomførbart eller ønskelig. Hva kan for eksempel hindre en spammer i Nigeria fra å bruke en kebab-sjappe i London som avsenderadresse?

Og tanken på at myndighetene til enhver tid vet hvem du er når du sender e-post er neppe like behagelig for alle.

Posten i Norge hadde i sin tid en lignende idé, men synes nå å ha skrinlagt den.

Derek Wyatts nettsted kan du lese mer om forslaget. Parlamentsmedlemmet ber folk sende ham e-post med kommentarer til forslaget. Vi vil tippe han har fått et par stykker…

Annonse